Met Virtuemart en Joomla heb je perfect gereedschap in handen om een goede webshop te maken.  Alle nederlandse diensten bieden goede ondersteuning voor vertaalsystemen, verzendsystemen en Boekhoudkoppelingen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 1 januari 2016 verder aangescherpt. Onderdeel daarvan is de Meldplicht Datalekken die organisaties zoals verenigingen en stichtingen verplicht datalekken te melden aan het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Op het moment dat gebruikers kunnen aanmelden op je website registreer je persoonsgegevens, zoals naam en emailadres. 

Heb je regelmatig leuke nieuwtjes op je website? Dan kun je je lezers zich laten inschrijven op een nieuwsbrief. 

Pagina 1 van 2