De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 1 januari 2016 verder aangescherpt. Onderdeel daarvan is de Meldplicht Datalekken die organisaties zoals verenigingen en stichtingen verplicht datalekken te melden aan het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Op het moment dat gebruikers kunnen aanmelden op je website registreer je persoonsgegevens, zoals naam en emailadres. 

Je komt ze overal tegen, captcha codes in alle soorten en maten. Helaas een noodzakelijk kwaad, want iedere website op internet ligt tegenwoordig zwaar onder vuur.