Nieuwsbrieven maken

Heb je regelmatig leuke nieuwtjes op je website? Dan kun je je lezers zich laten inschrijven op een nieuwsbrief. 

De nieuwsbriefmodule voorziet in registratie, standaard layout mogelijkheden en je kan meerdere groepen definiëren waar je op maat gemaakte emails naar kunt versturen.  Je lezers kunnen zich aan- en afmelden, zodat je aan de eisen van spam-wetgeving voldoet.